Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Školovanje vatrogasnog kadra

Na sastanku komisije za školovanje održanom dana 19.01.2017. ( četvrtak ) donijeta 

je odluka da će ovogodišnje osposobljavanje vatrogasnog kadra početi kasnije nego

inače, termin je sada pomaknut na zadnji kvartal ove godine, tj.početak listopada o.g.

 

 

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014