Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Osposobljavanje za vatrogasca - 2017.

OSPOSOBLJAVANJE ZA ČIN "VATROGASAC"

 

PREDMETI

 

PREDMET BROJ SATI PREDAVAČ
TEORIJA VJEŽBE
Ustrojstvo zaštite od požara 3 0 Renata Kober
Gorenje i gašenje 4 0 Krešimir Puhelek
Protupožarna preventiva 4 0 Ivan Loborec
Vatrogasne sprave i oprema 8 2 Vjekoslav Litvić
Vatrogasna taktika 10 5 Renata Kober
Tehnička služba u vatrogastvu 4 4 Dragutin Koščec
Vatrogasne vježbe 3 29 Kristijan Koščec

 

RASPORED PREDAVANJA

 

Subota 14.10.2017  Nedjelja 15.10.2017. Subota 21.10.2017  Nedjelja 22.10.2017. Subota 28.10.2017 
17,00 - 17,45 Ustrojstvo zaštite od požara 09,00 - 09,45 Gorenje i gašenje 17,00 - 17,45 Vatrogasne sprave i oprema 09,00 - 09,45 Vatrogasne sprave i oprema 17,00 ISPIT 1. dio
17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
    11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
    12,00 - 12,45 Protupožarna preventiva 20,00 - 20,45 12,00 - 12,45
    12,45 - 13,30        
    13,30 - 14,15        
    14,15 - 15,00        
                   
Nedjelja 29.10.2017. Subota 4.11.2017  Nedjelja 5.11.2017. Subota 11.11.2017  Nedjelja 12.11.2017.
09,00 - 09,45 Vatrogasna taktika 17,00 - 17,45 Vatrogasna taktika 09,00 - 09,45 Vatrogasna taktika 17,00 - 17,45 Tehnička služba u vatrogastvu 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe
09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 Tehnička služba u vatrogastvu 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
12,00 - 12,45 20,00 - 20,45 12,00 - 12,45     12,00 - 12,45
12,45 - 13,30     12,45 - 13,30     12,45 - 13,30
13,30 - 14,15     13,30 - 14,15       13,30 - 14,15
14,15 - 15,00     14,15 - 15,00       14,15 - 15,00
                   
Subota 18.11.2017  Nedjelja 19.11.2017. Subota 25.11.2017  Nedjelja 26.11.2017. Subota 02.12.2017 
17,00 - 17,45 Vatrogasne vježbe 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe 17,00 - 17,45 Vatrogasne vježbe 09,00 - 09,45 Vatrogasne vježbe 17,00 ISPIT 2. dio
17,45 - 18,30 09,45 - 10,30 17,45 - 18,30 09,45 - 10,30
18,30 - 19,15 10,30 - 11,15 18,30 - 19,15 10,30 - 11,15
19,15 - 20,00 11,15 - 12,00 19,15 - 20,00 11,15 - 12,00
    12,00 - 12,45     12,00 - 12,45
    12,45 - 13,30     12,45 - 13,30
    13,30 - 14,15     13,30 - 14,15
    14,15 - 15,00     14,15 - 15,00

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014