Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Osposobljavanje

Školovanje vatrogasnog kadra

Na sastanku komisije za školovanje održanom dana 19.01.2017. ( četvrtak ) donijeta 

je odluka da će ovogodišnje osposobljavanje vatrogasnog kadra početi kasnije nego

inače, termin je sada pomaknut na zadnji kvartal ove godine, tj.početak listopada o.g.

 

 

Osposobljavanje za vatrogasca 1. klase

  RASPORED  PREDAVANJA ZA VATROGASCA 1. KLASE

       PREDMETI :

   1. Sprave i oprema    : Vjekoslav Litvić - Vatrogasni časnik  ( 2 sata )

   2. Vatrogasne vježbe  : Kristijan Koščec - Vatrogasni časnik ( 2 sata ) 

 

     Raspored predavanja :

    02.10.2016. ( nedjelja )    od 09.00 - 12.00 predavanja, a poslije 12.00 - ISPIT

ŠKOLOVANJE ZA VATROGASCE 2016.

 

 

             RASPORED PREDAVANJA ZA ZVANJE VATROGASAC  

                                  OD 05.03.2016 – 08.05.2016.god.

              

                                                 

                                                                 PREDMETI

 

        1. Ustrojstvo zaštite od požara : Ivan Platušić– Vatrogasni časnik I klase           (3t sata)

        2. Protupožarna preventiva: Ivan Loborec-Vatr.časnik I klase                                 (4t sata)

        3.Gorenje i gašenje: Tomislav Forko  Vatrogasni časnik I klase                               (4t sata)

        4. Sprave i oprema : Vjekoslav Litvić-Vatrogasni časnik,prof.vatrogasac            (8t+2p sata)

        5. Vatrogasna taktika:Renata Kober – Vatrogasni časnik I klase                             (8t+5p sati)   

        6.Tehnička služba u vatrogastvu: Dragutin Koščec – Vatrogasni časnik I klase(4t+4p sati)         

       7.Vatrogasne vježbe –Kristijan Koščec – Vatrogasni časnik                                        (3t+29p sati)

                                                    Antonio Antolković- prof.vatrogasac

                                      

                

                                        Raspored  predavanja za čin „VATROGASAC“

               

                                                                          

               05.03.2016. (subota )            od  17,00 h            Otvaranje tečaja, upis polaznika                             

                                                                                             i predmet br.1                       

               06.03.2016. ( nedjelja)           od  09,00 h             Predmet br.3       

               12.03.2016. (subota)              od  17,00 h             Predmet br.2

                  12.03.2016. (subota )            od  09,00 h             Predmet br.4  (izmjena)

               19.03.2016. (subota)              od  17,00 h              Predmet br.4

          

               20.03.2016. (nedjelja)          od  09,00 h        Ispiti iz predmeta br. 1,2,3 i 4.

 

                09.04.2016.(subota)              od  17,00 h           Predmet br.6

                10.04.2016. (nedjelja)           od  09,00 h           Predmet br.6

                16.04.2016. (subota)             od  17,00 h           Predmet br.5

                17.04.2016. (nedjelja)           od   09,00 h          Predmet br.5

                23.04.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br.5

                24.04.2016. (nedjelja)           od   09,00 h          Predmet br.7

                30.04.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br. 7

                01.05.2016.(nedjelja)            od   09,00 h          Predmet br. 7

                07.05.2016. (subota)             od   17,00 h          Predmet br. 7 

             

                08.05.2016.(nedjelja)             od   09,00 h       Ispiti iz predmeta br.5.6 i 7.(završno)

 

 

                                                                                                       

                                                                                 Komisija za školovanje            VZG-a Sv. Ivana Zeline

                                                                                                                   

                                                                                                                         

 

RASPORED PREDAVANJA ZA VATROGASNU MLADEŽ 2016.

 

             RASPORED PREDAVANJA ZA VATROGASNU MLADEŽ

                                  OD 16.09.2016 – 01.10.2016.god.

                                                     

                                                                 PREDMETI

 

     

        1. Protupožarna preventiva: Ivan Loborec-Vatr.časnik I klase (3t sata)

        2. Gorenje i gašenje: Tomislav Forko - Vatr.časnik I klase(3t sata)

        3. Vatrogasna taktika: Renata Kober – Vatrogasni časnik I klase (3t+5p sata)

        4. Sprave i oprema: Vjekoslav Litvić – Vatrogasni časnik, I klase ( 7 sati )  

        5. Vatrogasne vježbe: Darijo Prelec – Vatrogasni časnik I klase (2t+17p sata)        

     

                                      

                

                                               Raspored  predavanja za Vatrogasnu mladež

               

                                                                          

     16.09.2016. ( petak )   9.00 h - 15.00  - Otvaranje tečaja,upis polaznika,

                                                           predmet br.1 i br.2                

 

     17.09.2016. (subota)   9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.3 

                                   15.00 h - 18.00 h -    Predmet br.5            

      18.09.2016.(nedjelja)  9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.4

                                  15.00 h - 18.00 h -     Predmet br.5            

      24.09.2016.(subota)    9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.5

                                                

      25.09.2016.(nedjelja)  9.00 h – 15.00 h -    Predmet br.5                                               

 

      01.10.2016.(subota)   od 9.00 h -  ISPITI

         

               

 

 

 

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014