Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Javna nabava 17.11.2016

Ovdje možete preuzeti sve dokumente vezane uz javnu nabavu Ur. br. 205/16

    JAVNA NABAVA

   Nabava vatrogasnog vozila

      - Dokumentacija za nadmetanje

      - Tehnička specifikacij

      - Troškovnik                                                          

      - Prijedlog ugovora                

 

 

    Plan nabave za 2016. godinu

    Na temelju članka 37. Statuta Vatrogasne zajednice grada Sv.Ivan Zelina te članka 20.  

     Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.),

     Predsjedništvo VZG-a donijelo je

 

      - Plan javne nabave za 2016 godinu

 

     Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

     Na temelju članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN,br. 90/11, 83/13, 

     143/13 i 13/14) Predsjednik VZG-a donosi sljedeći dokument

 

       - Izjava o sukobu interesa

 

                                        

   

      Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014