Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Plan nabave za 2019.godinu

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETI IVAN ZELINA              
BOCAKOVA 11                
                   
                   
                   
                   
                   
PLAN NABAVE ZA 2019.GODINU                                                                   
I. 
za čiju realizaciju su sredstva planirana u proračunu Vatrogasne zajednice grada Sveti Ivan Zelina za 2019. godinu            
                   
Red. Broj Predmet nabave    Planirana vrijednost  (s PDV-om) Vrsta postupka Ugovor o JN ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora o JN ili okvirnog sporazuma Speifikacija predmeta nabave usluge izvor prihoda  
          .        
                   
1. Uredski materijal 3.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod i vlastiti prihod  
2. Literatura ( publik, časop, knjige i ostalo ) 1.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod   
3. Materijal i sredstva za čisćenje 2.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod   
4. Vatrogasna odlikovanja i priznanja 1.500,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod   
5. Motorni benzin i dizel gorivo 25.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod   
6. Održavanje vatrogasne opreme 10.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do izvršenja usluge usluga proračunski prihod   
7. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica veljača do isporuke robe roba proračunski prihod   
8. Usluge održavanja automobila 30.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do izvršenja usluge usluga proračunski prihod   
9. Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do izvršenja usluge usluga proračunski prihod   
10. Reprezentacija-redovne aktivnosti 25.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do izvršenja usluge usluga proračunski prihod i vlastiti prihod  
11. Vatrogasna oprema - 400+400 20.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor ožujak do isporuke robe roba proračunski prihod   
12. Vatrogasna oprema  20.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod   
13. Zdravstvene usluge - liječnički pregledi 20.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod   
14. Nabava novog navalnog vozila 500.000,00 kn Otvoreni postupak Javne nabave Ugovor siječanj do isporuke robe roba proračunski prihod   
15. Usluge pri registraciji vozila 25.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
16. Osiguranje od automobilske odgovrnosti 25.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
17. Kasko osiguranje 10.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
18. Usluga osiguranja od nezgode 7.000,00 kn jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
19. Telefonske usluge ( telefon, mobitel, internet ) 10.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
20. Električna energija i plin 10.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski prihod  
21. Nabava opreme i usluga sevisa za servis vat.aparata 60.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga vlastiti prihod  
22. Usluga prijevoza autobusom 2.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica III - IV kvartal po izvršenju usluge usluga proračunski prihod  
23. Poštanske i bankarske usluge 4.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj 12 mjeseci usluga proračunski i vlastiti prihod  
24. Nabava zaštitnih vatrogasnih odijela 165.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor siječanj do isporuke robe roba vlastiti prihod  
25. Nabava zapovjednog vozila (teretno vozilo) 70.000,00 kn Jednostavna nabava Ugovor siječanj do isporuke robe roba proračunski i vlastiti prihod  
26. Sanacija i uređenje kancelarije VZG-a 20.000,00 kn Jednostavna nabava Naruđbenica siječanj do izvršenja usluge usluga vlastiti prihod  
    1.085.500,00 kn              
                   
                   
                  Predsjednik
                   
                  Zoran Fučkan

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014