Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Novosti

Škupština VZG-a Sv. Ivan Zelina

 

 

Vatrogasna zajednica grada

Sv. Ivan Zelina

 

 

Članovima Skupštine VZG- a

 

Sazivam sjednicu Izborno – izvještajne Skupštine VZG-a Sv. Ivan Zeline za 19.04. 2013. godine.

Sjednica će se održati u Vatrogasnom domu DVD-a Blaškovec s početkom u 19.00 sati.

Mole se članovi da po mogućnosti sjednici prisustvuju u svečanim ili u radnim odorama.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

1. Otvaranje Skupštine,pozdravna riječ domaćina i izbor radnih tijela:

a) Voditeljstva Skupštine

b) Zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika

c) Verifikacione  komisije

d) Kandidacione komisija

2.Donošenje poslovnika o radu Skupštine

3. Izvješće verifikacione komisije

4. Podnošenje izvješća za 2012. godinu:

a) O radu zajednice ( tajnik i zapovjednik )

b) O financijsko- materijalnom poslovanju

c) Nadzornog odbora

5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu

6. Rasprava o podnešenim izvješćima, programu rada i financijskom planu, te njihovo

usvajanje.

7. Prijedlog izmjene i dopune Statuta i njihovo usvajanje

8. Usvajanje razrješnice  Predsjedništva  VZG-a , Predsjednika i zamjenika  Predsjednika, Zapovjednika , Nadzornog odbora te Predstavnika u Skupštini VZ Županije

9. Prijedlog kandidacione komisije za nove članove Predsjedništva, Predsjednika i zamjenike

Predsjednika, Zapovjednika, Nadzornog odbora,Suda časti, te članove Skupštine VZZŽ-e – rasprava i utvrđivanje konačne liste prijedloga novog rukovodstva.

10. Potvrđivanje članova Predsjedništva i izbor Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Imenovanje Zapovjednika Zajednice

Izbor članova Nadzornog odbora

Izbor članova Suda časti

Izbor članova u Skupštinu VZZŽ-e

11. Pitanja i prijedlozi

12. Pozdravne riječi gostiju!

 

Uz vatrogasni pozdrav  POMOZ BOG !

Predsjednik VZG-a SV. Ivan Zelina

Željko Lisičak v.r.

Čestitka VZG-a Sv. Ivan Zelina

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i njihovom sveukupnom članstvu


Sretan i blagoslovljen Uskrs želi


Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina

RASPORED TAKMIČENJA

4. MEMORIJAL MILANA PAŽIĆA U SPAJANJU USISNOG VODA

 

RASPORED EKIPA:

 

10.00 h

1.   DVD Laktec  M-B

2.   DVD Vugrovec  M-A

3.   DVD Virje  M-A

4.   DVD Blaškovec  Ž-A

5.   DVD Andrilovec  M-A

6.   DVD Šćepanje  Ž-A

7.   DVD Pustakovec-

Buzovec-Putjane  Ž-A

8.   DVD Turnašica  Ž-B

9.   DVD Trebovec  M-A

 

10. DVD Gornje Bazje  M-A

11. DVD Ostrna  M-A

12. DVD Breška Greda  Ž-A

13. DVD Vukosavljevica  M-A

14. DVD Katoličko Selišće  M-A

15. DVD Sv. Petar Orehovec  M-A

16. DVD Petrijanec  M-A

 

1.   JVP Rijeka  M-A

2.   DVD Blaškovec  M-A

3.   DVD Dugo selo  M-A

4.   DVD Vugrovec  Ž-A

5.   DVD Prozorje  M-A

6.   DVD Virje  Ž-A

7.   DVD Ostrna  Ž-A

 

8.   DVD Vukosavljevica  Ž-B

9.   DVD Pustakovec-

Buzovec-Putjane  M-A

10. DVD Sv. Petar Orehovec  M-B

11. FF Freindrof  M-A

12. DVD Katoličko Selišće  Ž-A

13. DVD Gregurovec  M-A

14. DVD Ostrna  Ž-B

15. DVD Breška Greda  M-A

16. DVD Lekenik  M-A

12.30 - 13.00 Pauza za ručak

 

13.00 h

17. DVD Ostrna  M-B

18. DVD Drašković  M-A

19. DVD Žiskovec  M-B

20. DVD Špičkovina  M-A

21. DVD Vrbanovec  M-A

22. DVD Johovec  Ž-B

23. DVD Zlatar  Ž-A

24. DVD Johovec  M-A

25. DVD Glavničica  M-A

26. DVD Zlatar  M-B

27. DVD Bobovec  M-A

28. DVD Bijela Gorica  M-A

29. DVD Novoselec  M-A

30. PGD Kebelj  M-B

31. PGD Nova Cerkev  Ž-B

32. PGD Majšperk  Ž-A

33. PGD Kebelj  M-A

 

17. DVD Vukosavljevica  M-B

18. DVD Petrovina  M-A

19. DVD Vrtlinovec  M-B

20. DVD Veliki Otok  M-A

21. DVD Mače  M-A

22. DVD Mali Mihaljevac  Ž-B

23. DVD Veliki Otok  Ž-A

24. DVD Krištanovec  M-A

25. DVD Donja Gračenica  M-A

26. DVD Turnašica  M-B

27. DVD Čazma  M-A

28. DVD Obedišće  M-A

29. DVD Otok Samoborski  M-A

30. PGD Šmartno na Pohorju  M-B

31. DVD Čazma  Ž-B

32. DVD Zaprešić  Ž-A

33. DVD Turnašica  M-A

 

Potkategorije

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014