Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Novosti

02.05.2013.Poziv

POZIV

Čast mi je pozvati sve vatrogasce ,njihove obitelji i simpatizere da nam se pridruže na svetom misnom slavlju povodom obilježavanja dana zaštitnika vatrogasaca Sv.Florijana.Misa će se održati 04.05.2013.godine u župnoj ncrkvi Sv.Ivana Krstitelja,s početkom u 18,00 sati. Okupljanje će biti u Vatrogasnom centru u Sv.I.Zelini u 17,30sati. Nakon mise povratak u centar te podjela diploma polaznicima vatrogasnog školovanja te druženje .

 

 

Uz vatrogasni pozdrav

„ POMOZ BOG „

 

Zapovjednik VZG- Sv I Zelina                                                                                                                                    IVICA MAČKOVIĆ

SASTANAK ZAPOVJEDNIŠTA VZG

 

 

U r. Broj : 36/13

Sv. Ivan Zelina, 20.04.2013

Sjednica Zapovjedništva  VZG-a.....

 

 

 

 

Sazivam  sjednicu Zapovjedništva VZG-a Sv. Ivan Zelina dana 26.04.2013.(petak) u Vatrogasnom centru Sv. Ivan Zelina, Bocakova 11, s početkom u 19,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

1. Izvješće o intervencijama u 2013. godini

2. Pretstoječi zadaci zapovjedništva  u 2013. godini ( rajonske vježbe,smotra,gradsko natjecanja djece , mladeži i odraslih )

3. Prijedlog za članove komisija (za vatrogasna natjecanjna , komisiju za školovanje) i stožara zapovjedništva

4. Prijedlod za članove komisija pri VZZŽ-e za mladež i odrasle.

5. Informacija o eventualnoj nabavi opreme preko VZZŽ-e ili na neki drugi način u 2013.godini.

6. Prijedlog kriterija za bodovanje DVD-a prema aktivnostima

7. Ostala problematika u operativnom djelovanju DVD-a i VZG

8. Razno


S poštovanjem!

Zapovjednik VZG-a:

Ivica Mačković

Škupština VZG-a Sv. Ivan Zelina

 

 

Vatrogasna zajednica grada

Sv. Ivan Zelina

 

 

Članovima Skupštine VZG- a

 

Sazivam sjednicu Izborno – izvještajne Skupštine VZG-a Sv. Ivan Zeline za 19.04. 2013. godine.

Sjednica će se održati u Vatrogasnom domu DVD-a Blaškovec s početkom u 19.00 sati.

Mole se članovi da po mogućnosti sjednici prisustvuju u svečanim ili u radnim odorama.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

1. Otvaranje Skupštine,pozdravna riječ domaćina i izbor radnih tijela:

a) Voditeljstva Skupštine

b) Zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika

c) Verifikacione  komisije

d) Kandidacione komisija

2.Donošenje poslovnika o radu Skupštine

3. Izvješće verifikacione komisije

4. Podnošenje izvješća za 2012. godinu:

a) O radu zajednice ( tajnik i zapovjednik )

b) O financijsko- materijalnom poslovanju

c) Nadzornog odbora

5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu

6. Rasprava o podnešenim izvješćima, programu rada i financijskom planu, te njihovo

usvajanje.

7. Prijedlog izmjene i dopune Statuta i njihovo usvajanje

8. Usvajanje razrješnice  Predsjedništva  VZG-a , Predsjednika i zamjenika  Predsjednika, Zapovjednika , Nadzornog odbora te Predstavnika u Skupštini VZ Županije

9. Prijedlog kandidacione komisije za nove članove Predsjedništva, Predsjednika i zamjenike

Predsjednika, Zapovjednika, Nadzornog odbora,Suda časti, te članove Skupštine VZZŽ-e – rasprava i utvrđivanje konačne liste prijedloga novog rukovodstva.

10. Potvrđivanje članova Predsjedništva i izbor Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Imenovanje Zapovjednika Zajednice

Izbor članova Nadzornog odbora

Izbor članova Suda časti

Izbor članova u Skupštinu VZZŽ-e

11. Pitanja i prijedlozi

12. Pozdravne riječi gostiju!

 

Uz vatrogasni pozdrav  POMOZ BOG !

Predsjednik VZG-a SV. Ivan Zelina

Željko Lisičak v.r.

Potkategorije

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014