PRAVILNIK O IZBORIMA U VZG-a

                                   Pravilnik o izboru dužnosnika i tijela VZG-a

 

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini kandidiranja za dužnosnike i tijela VZG-a. na izborno-izvještajnoj Skupštini 22.04.2017.

-  Prijave za kandidaturu primaju se u Tajništvu VZG-a najkasnije do 18.04.2017.

-  Kandidature mogu podnijeti: - DVD-a koja predlažu svojeg kandidata ( uz uvjet da imaju pristanak i potpis istog. )                        - Kandidati osobno.

-  Kandidati također moraju priložiti dokumente kojima potvrđuju uvjete za dužnosnike zajednice za koje se prijavljuju.

-  U slučaju da se za bilo koje tijelo ili dužnosnika zajednice prijavi više kandidata, pristupa se tajnom glasovanju, te se kandidat sa većim brojem glasa bira za dužnosnika ili tijelo VZG-a.

 

PREDSJEDNIK: 

- Skupština ga bira iz svojih redova, tj. mora biti član Skupštine.

- barem jedan mandat na rukovodečoj poziciji u svojem DVD-u ( predsjednik, zapovjednik ili tajnik), ili član Predsjedništva jedan mandat.

  

ZAPOVJEDNIK:

- Skupština ga bira iz članica zajednice.

- član zajednice minimalno 5 godina.

- časnički čin.

- položen ispit za voditelja intervencije.

  

DOZAPOVJEDNICI:

- uvjeti kao i za zapovjednika.

- u slučaju da se za dozapovjednika VZG-a prijavi više od 2 kandidata, pristupa se tajnom glasovanju, te dvoje kandidata sa najvećim brojem glasova se biraju za dozapovjednike VZG-a, ako se kojim slučajem dogodi da jedan kandidat  ima najviše glasova a ostala dvojica isti broj glasova, kandidat sa najviše glasova postaje dozapovjednik dok  ostala dvojica idu u drugi krug glasanja i nakon toga onaj sa većim brojem glasova postaje dozapovjednik VZG-a.

 

LIKVIDATOR:

- novo izabrani predsjednik.

 

NADZORNI ODBOR:

- biraju se 3 člana.

- Skupština ih bira iz redova svojih članica.

- članovi Predsjedništva i Zapovjedništva nemogu biti birani u Nadzorni odbor.

 

TAJNIK:

- član zajednice minimalno 5 godina.

- prima se u radni odnos.

- bira ga Predsjedništvo.

 

NAPOMENA: U slučaju nedovoljnog broja kandidata za bilo koju dužnost u VZG-a, u tjednu prije Skupštine VZG-a, saziva se izvanredna sjednica Predsjedništva.

                                              

           Predsjednik VZG -a Sv.I. Zelina

                       Zoran Fučkan