Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

SKUPŠTINA VZG-a 2015.

                                                                                                                                            

      Ur.Broj 37/15.  

        Sv.Ivan Zelina,01.04.2014.                   

     

   Izvanredna izborno-izvještajna Skupština VZG-a Sv.Ivana Zeline ....

 

            Sazivam izvanrednu izborno-izvještajnu sjednicu Skupštine  Vatrogasne zajednice Grada Sv.Ivana Zeline 18.04.2015.godine (subota) s početkom u 20,00 sati u Vatrogasnom domu DVD-a

Blaškovec,Blaškovečka ul.75,10382 Donja Zelina

 

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ domaćina
 2. Izbor radnih tijela Skupštine(voditeljstva,zapisničara, ovjerovitelja, Verifikacione komisije i Kandidacione komisije)
 3. Izvješće Verifikacione komisije
 4. Podnošenje Izviješća o radu VZG-a za 2014.god:

-Tajnika

-Zapovjednika

-O Financijskom poslovanju

-Nadzornog odbora

 1. Rasprava po izviješćima i njihovo usvajanje
 2. Plan rada i Financijski plan VZG-a za 2015. godinu.
 3. Rasprava o Planovima i usvajanje istih
 4.   Prijedlog Kandidacione komisije za izbor Likvidatora Zajednice
 5.   Donošenje Statuta Zajednice
 6. Pozdravna riječ gostiju!
 7.   Slobodna riječ!

     

                        

                 Uz vatrogasni pozdrav!

 

               

                                                                                         Predsjednik VZG-a

                                                                                Zoran Fučkan  

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014