Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Škupština VZG-a Sv. Ivan Zelina

 

 

Vatrogasna zajednica grada

Sv. Ivan Zelina

 

 

Članovima Skupštine VZG- a

 

Sazivam sjednicu Izborno – izvještajne Skupštine VZG-a Sv. Ivan Zeline za 19.04. 2013. godine.

Sjednica će se održati u Vatrogasnom domu DVD-a Blaškovec s početkom u 19.00 sati.

Mole se članovi da po mogućnosti sjednici prisustvuju u svečanim ili u radnim odorama.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

1. Otvaranje Skupštine,pozdravna riječ domaćina i izbor radnih tijela:

a) Voditeljstva Skupštine

b) Zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika

c) Verifikacione  komisije

d) Kandidacione komisija

2.Donošenje poslovnika o radu Skupštine

3. Izvješće verifikacione komisije

4. Podnošenje izvješća za 2012. godinu:

a) O radu zajednice ( tajnik i zapovjednik )

b) O financijsko- materijalnom poslovanju

c) Nadzornog odbora

5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu

6. Rasprava o podnešenim izvješćima, programu rada i financijskom planu, te njihovo

usvajanje.

7. Prijedlog izmjene i dopune Statuta i njihovo usvajanje

8. Usvajanje razrješnice  Predsjedništva  VZG-a , Predsjednika i zamjenika  Predsjednika, Zapovjednika , Nadzornog odbora te Predstavnika u Skupštini VZ Županije

9. Prijedlog kandidacione komisije za nove članove Predsjedništva, Predsjednika i zamjenike

Predsjednika, Zapovjednika, Nadzornog odbora,Suda časti, te članove Skupštine VZZŽ-e – rasprava i utvrđivanje konačne liste prijedloga novog rukovodstva.

10. Potvrđivanje članova Predsjedništva i izbor Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Imenovanje Zapovjednika Zajednice

Izbor članova Nadzornog odbora

Izbor članova Suda časti

Izbor članova u Skupštinu VZZŽ-e

11. Pitanja i prijedlozi

12. Pozdravne riječi gostiju!

 

Uz vatrogasni pozdrav  POMOZ BOG !

Predsjednik VZG-a SV. Ivan Zelina

Željko Lisičak v.r.

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014