Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

11.06.2014.Tehnička intervencija

OBREŽ  (livada Lug)

Iz ne utvrđenoga razloga došlo je do prevrtanja traktora u korito rijeke Lonje te je vozačici traktora noga ostala prikliještena ispod traktora.Uplašeni vlasnik poziva domaće vatrogasce iz mjesta u pomoć ,do njihovog dolaska na mjesta vozačica se izvukla na sigurno te je hitna služba prevozi u KBC Dubravu a vatrogasci samo izvlače traktor iz rijeke.Policija je bila nazočna.

Na ovu intervenciju izašao je DVD Obrež (privatno vozilo) i 4 operativca.

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014