Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

25.01.2014.Tehnička intervencija

KOMIN

Nakon smirivanja vremena vatrogasci nastavljaju sa intervencijom od prethodnog dana, sanacijom krovišta obiteljske kuće odnosno skidaju granu koja je ostala na krovištu .Prilikom skidanja grane sa krovišta utvrđuju da je uz oštećenje dimnjaka došlo i do oštećenja  pokrovnog djela krova oko njega , o tome obavještavaju vlasnicu.

 

Na ovu intervenciju izašao je DVD Komin (Isuzu-interventno) i 6 operativaca.

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014