Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

27.03.2012. Požar šume

Nepažnja prilikom spaljivanja korova prouzrokovala je nekontrolirano širenje požara na susjedne parcele .Zbog konfiguracije terena požar se naglo proširio te zahvatio nasad crnogoričkog drveća .Opožarena površina je cca 2 hektara a izgorjelo je 50 stabala (ariša ) i 5 stabala (oraha ).

Na ovu intervenciju izašli su DVD Zelina (Mazda-interventno i Mercedes-cisterna ) i 7 operativaca te DVD Komin (Isuzu-interventno ) i 2 operativca .

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014