24.03.2012. Požar šume

Spaljivanje otpada iz vinograda u blizini šume uzrok je nekontroliranog širenja na rub iste.Vlasnik uvidjevši što je učinio zove lokalne vatrogasce u pomoć .

Na ovu intervenciju izašao je DVD Biškupec (Citroen-kombi ) i 5 operativaca .