Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

137. Tehničke intervencije na otvorenom - uklanjanje prepreka

24.11.2007.  Subota

Na ulicu se urušilo poveće stablo agacije koje je piljenjem uklonjeno s prometnice.

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014