109. Tehničke intervencije na otvorenom - uklanjanje prepreka

10.08.2007.  Petak

Na ulici su bila srušena dva stabla. Piljenjem i uklanjanjem prometnica je oslobođena za promet.