108. Tehničke intervencije na otvorenom - uklanjanje prepreka

10.08.2007.  Petak

Srušena dva drveta na cesti trebalo je ukloniti s prometnice.