106. Tehničke intervencije na otvorenom - uklanjanje prepreka

10.08.2007.  Petak

U dvije ul. urušila su se četiri poveća stabla i nešto manja koja su piljenjem uklonjena s prometnice.