104. Tehničke intervencije na otvorenom - uklanjanje prepreka

10.08.2007.  Petak

U Bunjaku na dvije lokacije vjetar je srušio velika stabla na ceste te je trebalo isto ukloniti s cesta.