74. Tehničke intervencije - ostalo

20.07.2007.   Petak

Ostavljene boce ugljičnog dioksida ( 30 lit. ) na dvorištu trgovine na temperaturi od 40 °C prouzrokovalo je aktiviranje sigurnosnih ventila i ispuštanje plina, što je zaposlenicima izazvalo strah od ¨nepoznatog¨ plina. Boce su ohlađene vodom, a vlasniku je naređeno da boce skloni sa sunca.