64. Tehničke intervencije u cestovnom prometu

03.07.2007.  Utorak

Naletom motorista M. M. u traktor vlasnika B. J. došlo je do prevrtanja traktora u ulicu za skretanje za Berislavec. Nakon vađenja vozača traktora iz kabine na cesti je ostalo razliveno ulje te dijelovi traktora i motora koje su vatrogasci posipanjem i čišćenjem uklonili s prometnice.