29. Požar otvorenog prostora - trava

28.03.2006.  Utorak

Prilikom spaljivanja korova došlo je do naglog širenja te je bila potrebna intervencija vatrogasaca.