Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

26. Požar otvorenog prostora - trava

25.03.2006.  Subota

Prilikom spaljivanja trave došlo je do širenja požara na veću površinu od predviđene te je bila potrebna intervencija Vatrogasaca. Opožarena površina je cca 50 x 50 m.

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014